GDPRINFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Conform Regulamentului Uniunii Europene 679/27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in cea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, precum si legislatiei romane in vigoare, prelucrarea datelor cu caracter personal de catre societatea nostra este necesara pentru indeplinirea obligatiilor legale ce-i revin in desfasurarea activitatii sale ,pentru cunoasterea clientului, cu protejarea drepturilor si intereselor acestuia ,in   vederea indeplinirii unui scop comercial sau a executarii unui contract.

SC AXEL&CO IMPORT EXPORT SRL , cu sediul in comuna Branesti , str. Infratirii , nr.2, jud. Ilfov, avand ca reprezentat legal pe AXENTE CORNEL LAURENTIU, si ca persoana de contact pe AXENTE MARIA , in calitate de operator de date personale,este responsabila de colectarea , inregistrarea, organizarea , stocarea , divulgarea prin transmitere , stergerea sau distrugerea  datelor personale colectate ale clientilor persoane fizice care solicita factura fiscala, in scopul de a executa relatiile comerciale de vanzare , distributie precum si a transmiterii informatiilor fiscale catre  autoritatile cu competenta in domeniu ,in conformitate cu legislatia fiscala si financiar contabila in vigoare: Codul Fiscal , Legea Contabilitatii, ordinul ANAF NR.1105/2016.

Datele cu caracter personal solicitate in vederea completarii corecte a facturii:

- date personale generale : nume , prenume , adresa , semnatura , si speciale : cod numeric personal , serie si numar de carte de identitate.

Adresa de mail si  numarul de telefon sunt date de contact , necesare in vederea bunei desfasurari a relatiei comerciale dintre client si societatea noastra.

SC AXEL&CO IMPORT EXPORT SRL , poate transmite date cu caracter personal catre autoritati publice daca si in masura in care aceasta reprezinta o obligatie legala , autoritatea publica care solicita aceste informatii are competenta in domeniu, se asigura un nivel de protectie a datelor adecvat , se respecta principiile prevazute in REGULAMENT : legalitate , echitate si transparenta, principiul limitarii transferului in functie de scop,principiul exactitatii datelor, reducerea la minim a datelor transferate, confidentialitate si responsabilitate.

Deasemeni datele mai pot fi transferate catre imputernicitii operatorului de date cu caracter personal , cu care acesta are relatii de colaborare stabilite contractual in care sunt prevazute si modalitatile de transmitere ,pastrare si protectiei a datelor cu respectarea principiilor de mai sus , scopul transmiterii fiind doar prelucrarea documentelor societatii pentru  indeplinirea obligatiilor legale sau de securitate : servicii de contabilitate , resurse umane,  IT.       

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe toata durata colaborarii cu persoana vizata.Perioada de pastare a datelor cu caracter personal este in conformitate cu legislatia in vigoare : legea contabilitatii ,Codul Muncii, Legea Arhivelor Nationale.

Clientul are dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal daca acestea au suferit modificari , sau poate solicita corectarea acestora daca au fost colectate eronat.Deasemeni poate solicita orice informatii privind natura si modul de prelucrare a datelor sale personale , operatorul de date personale fiind obligat sa raspunda in termen de cel mult 30 de zile la solicitare, precum si sa furnizeze copii ale datelor personale care fac obiectul prelucrarii.

Nu poate fi solicitata stergerea sau distrugerea datelor personale deoarece acestea au fost colectate doar in scopul indeplinirii unei obligatii legale.

Clientul are dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere.

SC AXEL&CO IMPORT EXPORT SRL nu va transmite datele personale prelucrate catre o alta tara.